Klicka här för att använda vår webbplats med mer tillgänglighetsstöd, som skärmläsare.

 

Cookies- och sekretessmeddelande – Kunder

Next Retail Limited (”Next”) åtar sig att följa den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Act 2018, när dessa träder i kraft. Det är viktigt att de uppgifter du delar med oss tas om hand, och vi vill att du ska känna dig trygg i att dina personuppgifter hålls säkra och att du förstår hur vi använder dem för att erbjuda dig en bättre och mer personlig shoppingupplevelse.

Vi har publicerat detta meddelande för att hjälpa dig att förstå

 • hur och varför Next samlar in information från dig
 • vilka vi delar dina uppgifter med, varför och på vilken grund
 • vilka rättigheter du har.

Om vi gör ändringar i detta meddelande informerar vi dig genom att uppdatera det på vår webbplats. Next är vad som kallas ”personuppgiftsansvarig” för de personuppgifter du uppger för oss och vi kommer då och då kalla oss för ”vi” eller ”oss” i detta meddelande. Personuppgiftsansvarig innebär att Next fastställer i vilket syfte och på vilket sätt personuppgifter bearbetas eller kommer att bearbetas.

Om du behöver kontakta oss kan du skriva till:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
eller via dataprotection@next.co.uk. Uppge ”Security and Privacy Enquiry”.

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast den 10 maj 2018.

Vilken information samlar vi in om dig när du registrerar dig och varför?

När du handlar av oss ingår du ett kontrakt med oss. Du måste skapa ett Next-konto innan du kan beställa från oss. För att vi ska kunna skapa detta ber vi dig uppge viss personlig information som:

 • fullständigt namn
 • adress (och tidigare adress)
 • födelsedatum
 • kontaktnummer
 • e-postadress.

Om du som befintlig kund handlar av oss med hjälp av ett kredit- eller betalkort, eller om vi har inhämtat dessa uppgifter för att auktorisera en betalning, samlar vi säkert in och sparar dessa betalkortsuppgifter. Nya kunder och befintliga kunder vars betalkort har löpt ut tillfrågas om de vill spara dessa uppgifter automatiskt för att skynda på betalprocessen. Om du har konfigurerat betalning via autogiro samlar vi även in bankuppgifter från dig.

När du ansöker om ett kreditkonto inhämtar vi information om dig från kreditupplysningsbyråer. Detta diskuteras närmare i avsnittet Vilka vi delar dina uppgifter med och varför.

För att göra webbplatsen personlig samlar vi även in information om de enheter du använder för att besöka webbplatsen (dator och mobil). Detta kan omfatta IP-adress. För mer information om vår användning av cookies och spårning, se vårt Cookiemeddelande.

När du handlar i våra butiker använder Next intern kameraövervakning i säkerhetssyfte.

Hur använder vi dina uppgifter?

Dataskydd innebär att vi endast får använda och dela dina personuppgifter när vi har en lämplig anledning att göra det. Lagen säger att vi måste ha en eller flera av dessa orsaker:

 • Avtal – dina personuppgifter bearbetas för att fullfölja ett avtal, t.ex. för att skicka din Directory-katalog till dig.
 • Samtycke – när du samtycker till att vi använder dina uppgifter på detta sätt, t.ex. för lagring av dina betalkortsuppgifter.
 • Legitima intressen – detta innebär Nexts intresse för att sköta vår verksamhet så att vi kan tillhandahålla dig de bästa produkterna och tjänsterna på det mest säkra och lämpliga sättet, t.ex. för att föra över dina uppgifter till vissa tredjeparter, som leveranspartner.
 • Juridisk skyldighet – där det finns lagstadgade eller andra juridiska krav på att dela information, t.ex. när vi måste dela dina uppgifter av brottsbekämpande orsaker.

Här är en lista med sätt på vilka vi kan använda dina personuppgifter och vilka av orsakerna som beskrivs ovan som vi baserar denna användning på. Där vi anger legitima intressen som orsak beskriver vi även nedan vad vi anser att dessa legitima intressen är.

Vad vi använder dina personuppgifter till Våra orsaker (juridisk grund) Vår förklaring av Nexts legitima intressen
Skapa ditt Next-konto. • Legitima intressen Bearbetningseffektivitet vid sådan aktivitet.
Lagra betalkort. • Samtycke Ej tillämpligt.
Behandla dina ordrar. • Fullgöra ett avtal Ej tillämpligt.
Meddela dig om din orderstatus. • Legitima intressen Bearbetningseffektivitet vid sådan aktivitet och för att förbättra våra tjänster.
Hantera ditt konto/tillhandahålla kundtjänst. Detta kan omfatta: överföring till tredjeländer som sköter kundtjänst/kommunikationsaktivitet, samtalsinspelning, dataverifiering av kundklagomål/förfrågningar. • Juridisk skyldighet/legitima intressen (beroende på tjänstens natur) Hålla våra register uppdaterade, hantera vår kundkontakt effektivt, fastställa vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig och berätta för dig om dem.
För att upptäcka, utreda och rapportera ekonomisk brottslighet (t.ex. bedrägeri). • Juridisk skyldighet/legitima intressen Utveckla och förbättra hur vi hanterar ekonomisk brottslighet. Uppfylla eventuella juridiska skyldigheter som påförs oss av tillsynsmyndigheter som brittiska FCA. Följa eventuella förordningar som gäller oss. Bearbetningseffektivitet vid sådan aktivitet och för att förbättra tjänster och processer.
Göra webbplatser och administration personlig. • Legitima intressen Utveckla produkter, tjänster, applikationer och designer som lockar till sig och behåller kunder. Förbättra kundinteraktion med våra webbplatser. Definiera typer av kunder för nya produkter och tjänster.
Marknadskommunikation för att informera dig om specialerbjudanden, kampanjer, nya kollektioner och reor. Tillhandahålla annonser online. • Legitima intressen Utveckla produkter, tjänster, applikationer och designer som lockar till sig och behåller kunder. Förbättra kundinteraktion med våra webbplatser.
Meddela dig om förbättringar av våra tjänster, som ändringar på webbplatsen och nya tjänster som kan vara intressanta för dig. • Legitima intressen Utveckla produkter, tjänster, applikationer och designer som lockar till sig och behåller kunder. Förbättra kundinteraktion med våra webbplatser.
Kontakta dig för att genomföra kundnöjdhetsenkäter, bjuda in dig att tillhandahålla produktrecensioner eller göra marknadsundersökningar. • Legitima intressen Utveckla produkter, tjänster, applikationer och designer som lockar till sig och behåller kunder. Förbättra kundinteraktion med våra webbplatser.
Bibehålla nätverks- och datasäkerhet. • Legitima intressen För att hålla vårt nätverk säkert, vilket i sin tur hjälper oss att hålla dina uppgifter säkra och konfidentiella.
Logistikplanering, prognoser av efterfrågan, hanteringsinformation och forskning. • Legitima intressen Vi använder information om shoppingvanor, produkter som köpts och volymer, för att hjälpa oss att reagera på efterfrågan, se till att rätt produkter kommer till rätt område och hjälpa oss att planera vårt sortiment.

Vilka vi delar dina uppgifter med och varför

Next samarbetar med en rad betrodda leverantörer, byråer och företag för att ge dig de kvalitetsprodukter och -tjänster du förväntar dig av oss och dessa leveransföretag, kreditupplysningsbyråer, byråer som förebygger bedrägeri, produkttekniker som besöker ditt hem och marknadsundersökningsföretag, bland andra.
Några exempel på kategorier av tredjeparter som vi kan dela dina uppgifter med är:

Leverantörspartner
Next samarbetar med en rad betrodda partner som tillhandahåller produkter och tjänster för vår räkning. Alla partner genomgår grundliga säkerhetskontroller och är bara i besittning av så lite personlig information som möjligt för att kunna slutföra de beställningar du lägger eller tillhandahålla en tjänst för vår räkning.
Leveranspartner
För att du ska få dina produkter samarbetar Next med en rad leveranspartner. Än en gång vidarebefordrar vi bara begränsad information till dem för att säkerställa att dina produkter levereras.
IT-företag
Next samarbetar med företag som stöttar vår webbplats och andra affärssystem.
Marknadsföringsföretag
Vi samarbetar med marknadsföringsföretag som hjälper oss att hantera vår elektroniska kommunikation med dig eller genomföra undersökningar och produktgranskningar för vår räkning.
Betalningsbearbetning
Next samarbetar med betrodda, externa leverantörer av betalningsbearbetning för att säkert inhämta och hantera betalningar.
Kreditupplysningsbyråer
När du ansöker om kredit från oss genomför vi sökningar om dig på kreditupplysningsbyråer. Vi gör detta för att säkerställa att kunder som ansöker om kreditkonton kan hantera den kredit vi erbjuder och inte begår bedrägeri genom att uppge falsk eller felaktig information.

För att bearbeta din ansökan tillhandahåller vi kreditupplysningsbyråer din personliga information och de ger oss information om dig, som din ekonomiska bakgrund. Vi gör detta för att bedöma din kreditvärdighet och lämplig produkt, kontrollera din identitet, hantera ditt konto, spåra och kräva in skulder samt förhindra brottslig aktivitet.

Vi fortsätter även utbyta information om dig med kreditupplysningsbyråerna fortlöpande, däribland om dina avslutade konton och eventuella skulder som inte betalats i tid. Kreditupplysningsbyråerna delar din information med andra organisationer. Dina data kopplas till din partners, eventuella medsökandes och andra ekonomiska partners data.

Vilka kreditupplysningsbyråer vi använder och hur de använder och delar personlig information förklaras mer ingående i:
Experians informationsmeddelande om kreditupplysningsbyråer
CallCredits informationsmeddelande om kreditupplysningsbyråer
Equifax informationsmeddelande om kreditupplysningsbyråer

Vi använder automatiska metoder för kreditbetyg för att bedöma din ansökan och bekräfta din identitet. Vi kontrollerar automatiskt din kreditbakgrund mer våra utlåningskriterier och om du inte uppfyller kraven nekas du kredit. För mer information, se vårt informationsmeddelande om kreditupplysningsbyråer ovan. Det finns även ett avsnitt nedan där det automatiska beslutet förklaras mer ingående. Om du vill motsätta dig användningen av automatisk kreditbedömning, kontakta personuppgiftsombudet.

Tjänster för skuldindrivning och förebyggande av bedrägeri
Innan vi tillhandahåller dig tjänster, varor eller finansiering genomför vi kontroller i syfte att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt för att verifiera din identitet. Dessa kontroller kräver att vi bearbetar personuppgifter om dig.

De personuppgifter som du har uppgett, som vi har samlat in från dig eller som vi har fått från tredjepart används för att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt för att verifiera din identitet.

De personuppgifter som bearbetas omfattar till exempel: namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, finansiell information, anställningsinformation, enhetsidentifierare, däribland IP-adress, och fordonsuppgifter.

Vi och byråer som arbetar för att förbygga bedrägeri kan även ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till dina personuppgifter för att upptäcka, utreda och förebygga brott.

Vi bearbetar dina personuppgifter med utgångspunkt i att vi har ett legitimt intresse i att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt att verifiera identiteter så att vi kan skydda vår verksamhet och följa de lagar som gäller oss. Sådan bearbetning är även ett avtalskrav för de tjänster eller den finansiering du har begärt.

Vi bearbetar dina personuppgifter med utgångspunkt i att det är nödvändigt för samhällsintresset eller för att utöva officiell auktoritet så att vi kan förhindra bedrägeri och penningtvätt samt för att verifiera identiteter för att skydda oss själva och följa lagar som gäller oss.

Byråer som arbetar för att förhindra bedrägeri kan vara i besittning av personuppgifter om dig under olika tidsperioder och om du anses utgöra ett hot vad gäller bedrägeri eller penningtvätt kan dina uppgifter sparas i upp till sex år.

Automatiserade beslut
Som en del i bearbetningen av dina personuppgifter kan beslut fattas automatiskt. Detta innebär att vi automatiskt kan besluta att du utgör ett hot vad gäller bedrägeri eller penningtvätt om vår bearbetning avslöjar beteende som är förenligt med penningtvätt eller bedrägeri, eller som inte stämmer överens med dina tidigare påståenden, eller om du verkar ha dolt din sanna identitet medvetet. Du har rättigheter i samband med automatiskt beslutsfattande. Om du vill veta mer, kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan.

Följder av bearbetningen
Om vi, eller en byrå som arbetar för att förhindra bedrägeri, fastställer att du är ett hot vad gäller bedrägeri eller penningtvätt kan vi vägra att tillhandahålla dig de tjänster eller den finansiering du har efterfrågat, eller att anställa dig, eller kan vi sluta att tillhandahålla dig befintliga tjänster.

Eventuellt bedrägeri eller penningtvätt registreras hos byråerna för förebyggande av bedrägeri och kan leda till att andra vägrar tillhandahålla dig tjänster, finansiering eller anställning. Om du har några frågor om detta kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan.

Dataöverföring
När en byrå för förebyggande av bedrägeri för över dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet påför de mottagaren av dessa uppgifter vissa avtalskrav som skyddar dina personuppgifter utifrån samma standard som krävs i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De kan även kräva att mottagaren följer ett ”internationellt ramverk” avsett att möjliggöra säker datadelning.

Dina rättigheter
Dina personuppgifter skyddas av juridiska rättigheter, vilket omfattar dina rättigheter att motsätta dig vår bearbetning av dina personuppgifter, begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras samt begära åtkomst till dina personuppgifter.

För mer information eller om du vill utöva dina rättigheter vad gäller dataskydd, kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan. Du har även rätt att klaga till Information Commissioner's Office, som reglerar bearbetningen av personuppgifter.

Överföring till tredjeländer

En del av uppgifterna du uppger för oss kan föras över utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till länder som Indien och USA. Detta är en överföring till ett ”tredjeland”. Exempelvis har Next en affärsrelation med Capita India, som tillhandahåller IT-stöd samt administrerar kund- och leverantörskonton. Även om uppgifterna finns i brittiska datacenter kan kollegor i Indien komma åt dem för att utföra åtgärder som beskrivs ovan.

Om du lägger en beställning hos oss och befinner dig utanför Storbritannien för vi över de uppgifter vi har om dig till Next Retail Limited i Storbritannien.

Next samarbetar även med leverantörer och partner som kräver att vi använder molnteknik och/eller värdtjänster. Vi genomför due diligence-granskningar inom datasäkerhet av våra partner och ser till att de uppfyller lämpliga ackrediteringar.

När dataöverföring till tredjeländer inträffar vidtar Next lämpliga avtalsåtgärder för att säkerställa att det finns strikta regler, både vad gäller informationens sekretess och säkerhet. För mer information, kontakta oss på dataprotection@next.co.uk.

Hålla kontakten med dig

Vi vill hålla dig uppdaterad om nya kollektioner, specialerbjudanden och förbättringar på vår webbplats. När du skapar ditt konto frågar vi om du vill ta emot denna typ av marknadsföringsinformation.

Next delar inte din information i marknadsföringssyften med företag utanför Next Retail Ltd. Next Retail Ltd omfattar Next Stores, Next Directory och Next.co.uk.

Om du beslutar att du inte vill få denna marknadsföringsinformation kan du be oss sluta skicka den genom att kontakta oss via e-post på dataprotection@next.co.uk, genom att ringa kontaktcentret på 0333 777 8000, via Mitt konto online eller med hjälp av länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet.

Du kanske fortfarande får utskick under en kort period medan din begäran bearbetas.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om vi samlar in dina personuppgifter fastställs hur länge vi sparar dem av en rad faktorer, däribland syftet i vilket informationen används och våra skyldigheter enligt lag.

Vi kan behöva din personliga information för att kunna upprätta, framföra eller försvara oss mot rättsliga krav. I detta syfte sparar vi alltid din personliga information i 7 år efter det datum då vi inte längre behöver den i något annat syfte som listas under Hur använder vi dina uppgifter? ovan. De enda undantagen till detta är när:

 • lagen kräver att vi sparar din personliga information längre, eller raderar den tidigare
 • du utövar din rätt till att få informationen raderad (i lämpliga fall) och vi inte behöver spara den i samband med de orsaker som tillåts eller krävs enligt lag
 • vi framför eller försvarar oss mot ett rättsligt krav eller andra lagliga åtgärder, i vilka fall vi sparar din personliga information tills dessa åtgärder har slutförts och inga ytterligare överklaganden är möjliga
 • befintlig eller framtida lag, domstol eller tillsynsmyndighet, i begränsade fall, kräver att vi sparar din personliga information under en längre eller kortare tid.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära följande från Next, vilket kallas den registrerades rättigheter, och du hittar mer information om dessa på Information Commissioners webbplats www.ico.org.uk

 • Rätt till tillgång – att begära åtkomst till den personliga information vi har om dig samt information om hur vi bearbetar den
 • Rätt till korrigering – att få din personliga information korrigerad om den är felaktig och få ofullständig personlig information kompletterad
 • Rätt till radering (kallas även rätten att bli bortglömd) – att få din personliga information raderad. Kontakta callcentret på 0333 777 8000
 • Rätt till begränsad bearbetning – att begränsa bearbetningen av din personliga information
 • Rätt till uppgiftsportabilitet – att elektroniskt flytta, kopiera eller föra över din personliga information i standardformat
 • Rätt att göra invändningar – att motsätta dig bearbetningen av din personliga information
 • Rättigheter vad gäller automatiserat, individuellt beslutsfattande, inklusive profilering – rättigheter relaterade till automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering


Om du har några allmänna frågor om dina rättigheter eller vill utöva dina rättigheter, kontakta dataprotection@next.co.uk

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en europeisk tillsynsmyndighet inom dataskydd, och då särskilt i det land där du arbetar eller bor eller där dina juridiska rättigheter har kränkts. Kontaktuppgifterna för Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten inom dataskydd, finns på deras webbplats www.ico.org.uk. Om din personliga information har använts eller används på ett sätt som du anser inte följer dataskyddslagarna ber vi dig dock att kontakta oss innan du framför ett klagomål, så försöker vi att lösa dina eventuella problem.

Cookiemeddelande

Detta meddelande är utformat för att hjälpa dig att förstå vad cookies är, hur Next använder dem och vilka val du har vad gäller användningen av dem.

Genom att fortsätta använda www.next.co.uk, ”webbplatsen”, samtycker du till vår användning av cookies så som den beskrivs i detta meddelande.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare eller på hårddisken på datorn eller den enhet som används för att besöka webbplatsen. På så sätt kan webbplatsen känna igen dig som användare, antingen under ditt besök (med hjälp av en ”sessionscookie”) eller vid efterföljande besök (en ”permanent cookie”). De är inte skadliga och innehåller ingen information som din hemadress, ditt födelsedatum eller dina kreditkortsuppgifter.

De cookies vi använder är av fyra övergripande typer:

Helt nödvändiga cookies
Dessa cookies är helt nödvändiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats och använda dess funktioner, som att komma åt säkra delar av webbplatsen. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar, som att skapa ett konto. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som kan användas i marknadsföringssyften eller för att komma ihåg var du har varit på internet.

Analyscookies/prestandacookies
För att hålla webbplatsen, dess tjänster och produkter relevanta, lättanvända och aktuella använder vi webbanalystjänster som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används. Vi kan till exempel se vilka delar av webbplatsen och vilka produkter som är mest populära, identifiera när fel inträffar och testa olika versioner av en sida eller funktion för att se vilken som fungerar bäst.

Funktionscookies
Dessa cookies ser till att webbplatser och appar kommer ihåg val som du har gjort (som användarnamn, språk eller region) och tillhandahåller avancerade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies samlar in är normalt anonymiserad, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig personligen. De samlar inte in någon information om dig som kan användas för att sälja annonser eller komma ihåg var du har varit på internet, utan hjälper oss bara att visa dig annonser som är mer relevanta för dig.

Cookies för riktad marknadsföring
Vi använder även cookies som underlättar vid riktad marknadsföring. Utan dessa cookies är de annonser du stöter på online mindre relevanta för dig och dina intressen. Vi använder dem även för att mäta hur effektiv vår marknadsföringskommunikation är, till exempel genom att ta reda på om du har reagerat på en annons som vi har skickat.

Om du vill veta mer om någon av de typer av cookies som vi använder eller hur du väljer bort dem, besök www.youronlinechoices.com/

Vad använder vi cookies till?

 • Vissa cookies låter dig genomföra transaktioner, medan andra hjälper oss att ge dig en bättre, personlig webbupplevelse och avgöra vilka produkter som är relevanta för dig.
 • För att förbättra kundupplevelsen och göra den personlig.
 • För att du ska kunna logga in på ditt Next Directory-konto och använda funktionerna på ”Mitt konto”, som orderinformation, genomföra betalningar och se utdrag, på ett säkert sätt.
 • För att identifiera enheten du använder.
 • För att spara innehållet i din varukorg medan du surfar runt på webbplatsen samt för att slutföra en beställning.
 • För att registrera vilka delar av webbplatsen du har besökt, vilka produkter du har tittat på och hur länge du har surfat runt på webbplatsen samt vilka produkter du har köpt. Next använder informationen för att göra webbplatsen mer användarvänlig, utveckla webbplatsens design och kontinuerligt förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder.
 • För att fördela besökare på webbplatsen jämnt över plattformar, så att innehållet visas så snabbt som möjligt.
 • I remarketingsyften för att avgöra vilka relaterade produkter som ska visas när du besöker andra, utvalda webbplatser. Dessa cookies kan kopplas till tjänster som tillhandahålls av tredjepart, som ett reklamnätverk.
 • Vi ger dig även möjlighet att dela din upplevelse på webbplatsen via sociala medier, som Facebook och Twitter. Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att tillåta cookies från dessa leverantörer. Du hittar mer information om hur dessa leverantörer använder cookies på deras webbplatser.

Cookies är viktiga för att vår webbplats ska fungera, då de kommer ihåg viss information om en besökare. Next använder förstaparts-cookies (dessa placeras och används endast av Next) och tredjeparts-cookies (dessa placeras av tredjeparter som vi samarbetar med).

Är cookies säkra?

Ja. Informationen som lagras i cookies är säker och anonym för eventuella externa parter, och ditt konto är alltid säkert. Du hittar mer information om cookies på http://www.allaboutcookies.org/ och www.youronlinechoices.com/. Ett videoklipp om cookies finns på https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

Kan jag stänga av cookies?

Ja, men om du väljer att inte tillåta några cookies kommer din upplevelse på webbplatsen att vara begränsad och många viktiga aspekter av webbplatsen, däribland (men inte bara) att lägga till artiklar i varukorgen och komma åt ditt konto, fungerar inte alls.

Om du vill ändra cookieinställningar eller meddelas varje gång en cookie ska användas kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att hindra oss från att lagra cookies på din dators hårddisk.

Du hittar mer information om hur du stänger av cookies i din webbläsares Hjälp-flik i menyfältet. Mer information om icke nödvändiga cookies som används för inriktning och bannerannonser finns nedan.

Detaljer om våra tredjeparts-cookies

Next låter utvalda tredjeparter som deltar i marknadsföringsprogram tillsammans med oss placera cookies när du besöker vår webbplats. Dessa cookies låter oss övervaka vilka annonser du ser och klickar på för att komma till vår webbplats.

Mer information om de tredjeparts-cookies vi använder finns i tabellen nedan. Next tar inget ansvar för innehåll på eller sekretesspolicyer från tredjeparter eller andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar dessa själv.

Följande cookies används i analys- och inriktningssyften.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Att neka

Webbplatsbesökare som inte vill att deras uppgifter används av Google Analytics kan installera pluginprogrammet Google Analytics Opt-out Add-on för webbläsaren. Om du vill välja bort Analytics för webben besöker du Google Analytics opt-out-sida och installerar pluginprogrammet för din webbläsare. Läs mer om hur du nekar och hur du installerar pluginprogrammet för webbläsaren här.

Besökare kan även neka Google Analytics for Display Advertising och anpassa Google Display-nätverksannonser med hjälp av Annonsinställningarna.

Detta cookiemeddelande uppdaterades senast den 10 maj 2018 och ytterligare ändringar förmedlas genom uppdatering av detta meddelande.

Kontakt

Om du behöver kontakta oss kan du skriva till:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
eller via dataprotection@next.co.uk. Uppge ”Security and Privacy Enquiry”.

Bekräfta byte av land

Vill du verkligen lämna den här webbplatsen?

Om du lämnar den här webbplatsen
förlorar du din varukorg och innehållet i den.

Avbryt